«Сопол буюмлар» мазуидаги маъруза такдимоти

Гилли массалар ёки уларнинг аралашмасига минерал қўшилмалар қўшиб, қолиплаш ва куйдириш йўли билан олинадиган буюмлар ва материаллар сопол материаллар деб аталади