Sxemotexnikaga oid bo’lgan fanlardan virtual laboratoriya ishlarini tayyorlash

Dissertatsiya ishida elektron sxemalar tahlili va ularni zamonaviy kompyuterlar yordamida modellash imkoniyatlarini ko’rib chiqish va sxemotexnika fanidan virtual laboratoriya ishlarini Multisim 11.0, Delphi 7 dasturlari va html belgilash tilidan foydalangan holda tayyorlash vazifasi qo’yildi