Tabiat bilan tanishtirish metodikasining fan sifatida shakllanishi

Yangi jamiyat sari ishonchli odimlar bilan borar ekanmiz, uni qurish uchun asrlar davomida insonlar orzu qilib kelgan bu ulug’vor jamiyatning oltin darvozasini ochish uchun yoshlar oldiga juda muhim vazifalar qo’yilgan