Талап ҳәм усыныс теориясы. Базар теңсалмақлылығы

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Классик экономистлериниң экономикалық теңсалмақлылық теориясы белгилери ҳақида ёзилган