Ta`lim metodlari va vositalari

Ta`lim metodlari, ta`lim vositalari, didaktika, samaradorlik,usullari haqida yozilgan.