Таълимни модернизациялаш шароитида дарс бериш сифатини такомиллаштириш

Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизимини модернизация қилишнинг долзарблигини асослаш. Глобаллашув жараёнида олий таълим муассасалари таълим-тарбия жараёнини модернизация қилишнинг устувор жиҳатларини аниқлаш.