Таркибида юрак гликозидлари сақловчи доривор ўсимликлар ва махсулотлар

Юрак гликозидларнинг агликонлари циклопентанпергидро-фенантрен унумлари хисобланиб, 1, 2, 3, баъзан 4та қанд молекуласини бириктирган хамда 17-углерод атомида тўйинмаган беш- ёки олти- аъзоли лактон халқасини сақлаган гликозидларни ҳосил қилади.