Ташқи иқтисодий битимлар

Тақдимотда ташқи иқтисодий битимлар тушунчаси, ташқи иқтисодий битимларнинг коллизион масалалар, шартнома шакли, битимлар мазмунига доир масалалар бўйича ҳуқуқнинг қўлланиши, ташқи савдо олди-сотдисига доир универсал халқаро конвенциялар, савдо атамалари, маҳсулот етказиб беришнинг умумий шартларини ёритиб берган.