Tekislikda to‘g‘ri chiziq va uning tenglamalari

Hozirgi kunda tekislikda to’g’ri chiziq va uning tenglamalari mavzusi eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Talabalar oldida turgan vazifalardan biri bu to’g’ri chiziq tenglamalaridir shularni hisobga olgan holda mualllif mavzuni to’liq yoritib bergan.