Терининг вирусли касалликлари

«Сугаллар -терида пайдо буладиган юкумли хавфсиз усмалар. Сугаллар катталиги бир неча миллиметрдан 1—2 cм ча келадиган эпидермал усмалар.»