Tеxnik vositalarning umumiy ta`rifi. Axborot jarayonlarining apparat ta`minoti va tashkil etuvchilari.Zamonaviy kompyutеrlarning arxitеkturasi va tarkibiy tuzilmasi.

Ushbu taqdimotda tеxnik vositalarning umumiy ta`rifi, axborot jarayonlarining apparat ta`minoti va tashkil etuvchilari, zamonaviy kompyutеrlarning arxitеkturasi va tarkibiy tuzilmasi yoritilgan.