Туманни режалаштириш тизими асослари

Катталиги турлича болган шахарларда уларнинг халк хожалиги тузилиши ижтимой мехнат болинишидаги бажарадиган ролига асосан мос келади. Кон саноати, қайта ишлаш саноатининг бошланғич тармоқлари кичик ва ўрта шаҳарларга ҳамда шаҳар тоифасидаги қишлоқлар томон тортилади (Чирчиқ, Ангрен, Олмалиқ, Бекобод ва бошқалар). Саноат тармоқлари(машинасозлик, кимё, радио-электроника) эса катта, йирик ва энг йирик шаҳарларда кўпроқ ривожланади. Тадқиқотлар шаҳапрларнинг ўсиши билан уларда саноат тармоқларининг даражаси ортиб боришини кўрсатмоқда. Катта , йирик ва энг йирик шаҳарлар аҳолисининг кўпайиши билан бир вақтда, уларнинг сони ҳам купайиб бориши кузатилади.