Tuproq mikrobiolik faolligiga o’g’itlarning ta’siri

Ushbu taqdimotda mineral va organik og’itlarning tuproq mikrobiologik faolligiga ta’siri hamda mineral va organik o’g’itlar tasirida tuproqda bakteriya, zamburug’ va aktinometsetlar sonining o’zgarishi o’rganiladi.