Turkiy yodgorliklar

Turkiy yodgorliklar. «Avestoda”da oila masalasiga alohida etibor qaratilgan. Unda oiladagi erkak va ayol burchi, vazifalari alohida qonun sefatida ishlab chiqarigan. Nikoh munasabati va uAvestoda”da oila masalasiga alohida etibor qaratilgan. Unda oiladagi erkak va ayol burchi, vazifalari alohida qonun sefatida ishlab chiqarigan. Nikoh munasabati va uning buzulishiga sabab bo’luvchi omillar ishlab chiqildi. ning buzulishiga sabab bo’luvchi omillar ishlab chiqildi.