Tushunchalar tahlili va ASSESSMENT metodlarini boshlang’ich sinf darslariga tadbiqi

Ushbu uslub o`tilgan( chorak, yoki o`quv yili tugagan) o`quv predmeti yoki bo`lim barcha mavzularini o`quvchilar tomonidanyodga olish ,biron-bir mavzu bo`yicha