U’lesli, subsidiar ham solidar minnetlemeler

Minnetleme dep shaxs basqa paydasina belgili bir hareketti amelge asiriwga, atap aytqanda mulik tapsiriw, isti orinlaw, xizmetler korsetiw, pul tolew yaki belgili bir hareketten ozin saqlawga majbur boladi al kreditor bolsa qarizdardan ozinin minnetlemelerin orinlawdi talap etiw huqiqina iye boladi bular minnetlemenin mazmunin quraydi.