Халқаро хусусий ҳуқуқ тушунчаси, предмети ва манбалари.

Тақдимотда халқаро хусусий ҳуқуқ тушунчаси, предмети ва тизими, халқаро хусусий ҳуқуқ манбалари, халқаро хусусий ҳуқуқ ва халқаро ҳуқуқнинг қиёсий таҳлили, халқаро хусусий ҳуқуқ нормаларининг табиати ва унинг ҳуқуқ тизимидаги ўрни, нормаларни бир хиллаштириш, халқаро хусусий ҳуқуқда ҳуқуқий тартибга солиш методлари, коллизион норма тушунчаси ва унинг мазмуни, коллизион боғловчиларнинг турлари, коллизион тартибга солиш усулининг юридик-техник муаммолари, тарафлар хоҳиш-иродаси эркинлиги принципи, ҳуқуқий режимларнинг турлари, ўзаролик ва унинг турлари, реторсияларни ёритиб берган.