Юз-жаг сохаси ва стоматологияда рентгенологик текшириш усуллари

“Юз-жаг сохаси ва стоматологияда рентгенологик текшириш усуллари” мавзусидаги такдимот тиббиёт олий ўқув юртлари талабалари учун амалий машғулотларни ўқитишга мўлжалланган бўлиб, тақвимий режа мавзуларига мос ҳолда тузилган. Такдимот амалий машғулотларни қизиқарли ва талабаларга тушунарли ўтишда қўл келади. Такдимот слайдлари кўргазмали кўринишда тузилган. Такдимотда касаллик этиологияси, патогенези, классификацияси, морфологияси, даволаш ва профилактикаси, клиник шакллари расмлар ёрдамида курсатиб берилган. Такдимотни тайёрлашда янги адабиётлардан ва Интернет маълумотларидан фойдаланилган. Ушбу такдимот талабаларга «Юз-жаг сохаси ва стоматологияда рентгенологик текшириш усуллари» мавзусини тўлиқ ўзлаштиришда кўмаклашади.