Zaharlovchi moddalarni turlari

ZM larni qo’llash belgilari. Nerv –paralitik ta’sirli ZM bilan zaharlanish. Bo’g’uvchi ta’sirli zaharlovchi moddalar bilan zararlanish. Umumiy zaharlovchi ZM lar.