Endilikda majburiy fanlarga ham Ingliz tili qo’shiladi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

ijodiy imtihonlarga ingliz tili qo'shiladiBerilgan xabarga ko‘ra, 2022-yil 1-martdan chet tili (Ingliz tili, fransuz tili, nemis tili) fani o‘qituvchilarining tinglab tushunish, o‘qish, yozish hamda gapirish kompetensiyalarini rivojlantirishga hamda sertifikatga ega bo‘lishga yo‘naltirilgan o‘quv kurslari tashkil etiladi.

2022/2023-o‘quv yilidan maktablar uchun zamonaviy til o‘rgatish metodikalari asosida ishlab chiqilgan chet tili darsliklari chop etiladi.

Shuningdek, 2022/2023-o‘quv yili qabulidan xorijiy tillar bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan bir qator OTMlarga kirish imtihonlarida chet tili fanidan tinglab tushunish, o‘qish, yozish hamda gapirish kompetensiyalarini aniqlash va baholashga qaratilgan kasbiy (ijodiy) imtihon o‘tkazish yo‘lga qo‘yiladi.

Jumladan:

fanlar majmuasiga chet tili ((Ingliz tili, fransuz tili, nemis tili) ) birinchi fan sifatida kiritilgan quyidagi OTMlarning bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga:

  • O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti;
  • Samarqand davlat chet tillar instituti;
  • Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti;

quyidagi OTMlarning xorijiy tillar bo‘yicha pedagoglarni tayyorlovchi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga:

  • Toshkent davlat pedagogika universiteti;
  • Qo‘qon davlat pedagogika instituti;
  • Nukus davlat pedagogika instituti.

Chet tili fanidan kasbiy (ijodiy) imtihon Davlat test markazi tomonidan amalga oshiriladi.

2024/2025-o‘quv yilidan OTMga kirish imtihonlari uchun belgilangan majburiy fanlar majmuasiga chet tili fani bosqichma-bosqich kiritiladi.

2022-yil 19-yanvar kuni qabul qilingan “Xorijiy tillarni o‘rganishni takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 34-son qarorida

 

Согласно сообщению, с 1 марта 2022 года будет организовано обучение преподавателей иностранных языков (английского, французского, немецкого) для развития навыков аудирования, чтения, письма и разговорной речи, а также для получения сертификата. .

С 2022/2023 учебного года для школ будут издавать учебники иностранных языков на основе современных методик обучения языкам. Также с приема 2022/2023 учебного года провести профессиональный (творческий) экзамен, направленный на выявление и оценку компетенций аудирования, чтения, письма и разговорной речи на иностранном языке на вступительных экзаменах в ряд вузов по специальности будет организована подготовка специалистов по иностранным языкам.

Иностранный язык (английский, французский, немецкий) входит в комплекс дисциплин в качестве первого предмета в программах бакалавриата следующих вузов: Узбекский государственный университет мировых языков; Самаркандский государственный институт иностранных языков; Ташкентский государственный университет востоковедения;