11-sinf geografiya fanidan imtihon javoblari 2024 yil

Оглавление/Munadarija

11-sinf geografiya fanidan imtihon javoblari 2024 yil. Ushbu imtihon javoblaridan to’liq foydalaning. Geografiya fanidan imtihon javoblari.

GEOGRAFIYA IMTIHON JAVOBLARI 2024

11-sinf Geografiyadan imtihon javoblari 2024

Георгафия 11 класс. Ответы. 2024

Imtihon haqida.

11-sinfini tugatgan o‘quvchilar geografiya fanidan ta’lim dasturi bo‘yicha
standartlar asosida belgilangan kompetensiyalarga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash uchun
2023– 2024-o‘quv yilida 11-sinflarda yakuniy imtihon yozma shaklda o‘tkaziladi.

Har bir imtihon biletining savol va topshiriqlari geografiya fani bo‘yicha 5-10-
sinflari mavzularini qamrab olgan. Shuningdek, tavsiyada bilishga oid savollar,
qo‘llashga va mulohazaga oid topshiriqlar bo‘yicha baholash mezonlari keltirilgan.
Oʻquvchilarga taklif etilgan baza savollaridan tashkil topgan 1 ta bilet taqdim
etiladi.

Biletda o‘quvchiga 10 tadan (5-10 sinflardan) savol beriladi. Savollarning 3 tasi
bilishga, 6 tasi qo‘llashga, 1 tasi mulohazaga oid bo‘ladi. Bilet savollariga javob berishi
uchun umumiy 120 daqiqa vaqt beriladi.

Oʻquvchilarning yozma ishlari 100 ballik tizim asosida:
0 – 29% – “qoniqarsiz”;
30–65% – “qoniqarli”;
66–85% – “yaxshi”;
86–100% – “aʻlo”
baho kabi baholanadi. Har bir topshiriq uchun belgilangan balldan yuqori ball
qoʻyilishiga yoʻl qoʻyilmaydi. 11-sinf geografiya fanidan imtihon javoblari 2024 yil.

Tavsiya etamiz : Boshqa fandan Imtihon javoblari 2024