11-sinf ingliz tili fanidan imtihon javoblari 2024

Оглавление/Munadarija

11-sinf ingliz tili fanidan imtihon javoblari 2024.

11-sinf ingliz tili imtihon javoblari

11-sinf Ingliz tili imtihon javoblari 2024

Английскому_языку_11_класс_Ответы_2024.

O‘quvchi tomonidan bildirilgan fikrlar grammatik va fonetik jihatdan to‘g‘ri bayon etilishi, nutqining ravonligi, mavzudan chetlashmaganligi va bildirilgan fikrlarning mantiqan bir-biri bilan bog‘liqligi hisobga olinadi. Fikrlar bayon etilayotganda, so‘z birikmalarining noto‘g‘ri
ifodalanishi, grammatik va fonetik qoidalarga rioya qilmaslik hollari bir gapning
o‘zida ikki va undan ortiq kuzatilsa, o‘sha gap hisobga olinmaydi. O‘quvchi bilet
savollariga to‘liq javob bera olmasa, o‘qituvchi o‘quvchiga mavzu yuzasidan
uchinchi savolni berishi mumkin.

Berilgan topshiriqlardan yakuniy davlat attestatsiyasi oʻtkazilishi belgilangan kundan bir kun oldin, Ishchi guruh tomonidan qurʼa tashlash yoʻli bilan 2 ta variant tuzilib, eʻlon qilinadi.

Tavsiya etamiz : Barcha fanlardan imtihon javoblari