11-sinf Matematika fanidan imtihon javoblari 2024 yil

Оглавление/Munadarija

11-sinf Matematika fanidan imtihon javoblari 2024 yil.

Matematika 11-sinf imtihon javoblari.

11-sinf Matematika imtihon javoblari 2024

Математика. 11 класс. Ответы. 2024

O‘quvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash uchun 2023– 2024-o‘quv yilida 11-sinflarda yakuniy imtihon yozma shaklda o‘tkaziladi.
Har bir imtihon biletining savol va topshiriqlari matematika fani bo‘yicha 10-11-sinflari
mavzularini qamrab olgan. Shuningdek, tavsiyada bilishga oid savollar, qo‘llashga va mulohazaga oida topshiriqlar bo‘yicha baholash mezonlari keltirilgan.

Tavsiya etamiz : Barcha fanlardan imtihon javoblari

Oʻquvchilarga taklif etilgan baza savollaridan tashkil topgan 2 ta bilet taqdim etiladi. Biletda
o‘quvchiga 10 tadan (6 ta algebra, 4 ta geometriya) savol beriladi. Savollarning 3 tasi (2 ta algebra, 1 ta geometriya) bilishga, 5 tasi (3 ta algebra, 2 ta geometriya) qo‘llashga, 2 tasi (1 ta algebra, 1 ta geometriya) mulohazaga oid bo‘ladi. Bilet savollariga javob berishi uchun umumiy 180 daqiqa vaqt
beriladi. Berilgan topshiriqlardan yakuniy davlat attestatsiyasi oʻtkazilishi belgilangan kundan bir kun oldin, ishchi guruh tomonidan qurʼa tashlash yoʻli bilan 2 ta variant tuzilib, eʻlon qilinadi.
Oʻquvchilarning yozma ishlari algebradan maksimal 60 ball va geometriyadan maksimal 40 ball bilan baholanadi.

Tavsiya etamiz : Barcha fanlardan imtihon javoblari