11-sinf O’zbekiston tarixi imtihon javoblari 2024

Оглавление/Munadarija

11-sinf O’zbekiston tarixi imtihon javoblari 2024.

O’zbekiston tarixi imtihon javoblari 2024.

11-sinf O’zbekiston tarixi imtihon javoblarie 2024 История_Узбекистана_11_класс_Ответы_2024

11-sinfini tugatgan o‘quvchilar O‘zbekiston tarixi fanidan ta’lim dasturi bo‘yicha
ma’lum darajadagi kompetensiyalarga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash uchun 2023–2024-o‘quv
yilida 11-sinflarda yakuniy imtihon yozma va o‘g‘zaki shaklda o‘tkaziladi.

Har bir imtihon biletining savol va topshiriqlari O‘zbekiston tarixi fani bo‘yicha
umumta’lim maktablarning 10-11-sinflari mavzularini qamrab olingan. Shuningdek, tavsiyada bilishga oid savollar, qo‘llashga va mulohazaga oid topshiriqlar bo‘yicha baholash mezonlari keltirilgan.

Har bir o‘quvchi bittadan biletni tanlab oladi. Biletda o‘quvchiga 5 tadan savol beriladi.
Savollarning 2 tasi bilishga, 2 tasi qo‘llashga, 1 tasi mulohazaga oid bo‘ladi. Mulohazaga oid
savolga javob o‘g‘zaki topshiriladi. O‘quvchi bilet savollariga javob berishi uchun 120 daqiqa
vaqt beriladi.

Tavsiya etamiz : Imtihon javoblari 2024