Samarqand davlat universitet Muhandislari fizikasi instituti ballari

Оглавление/Munadarija

Samarqand davlat universitet Muhandislari fizikasi instituti kirish ballari. Kunduzgi va sirtqi kirish ballari haqida ma’lumot.

Kunduzgi.