Kimyoviy texnologiya fani, vazifalari, asosiy tushunchalari

Reja:

1.  Kimyoviy texnologiya fani va vazifalari.

2. Kimyoviy texnologiyaning asosiy tushunchalari

3.  Kimyoviy texnologiyaning ko‘rsatgichlari

4. Kimyo sanoatining texnika taraqqiyotidagi ahamiyati va axoli ehtiyojini qondirish

5. Kimyo sanoatida texnika rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari.

Kimyoviy texnologiya Tayanch so‘zlar

Texnologiya, xom ashyo, boyitish, ajratish, maydalash, tannarx, mexanizatsiya, avtomatlashtirish, uzlikli va uzliksiz jarayonlar, optimallashtirish, unumdorlik.

Kirish

Texnologiya so‘zi–yunoncha so‘z bo‘lib, ikki ildizdan, ya’ni 1-texnos-«san’at va kasb» degan ma’noni bildiradi. Logiya esa-bilim, fan demakdir. Shunday qilib, texnologiya-bu kasbning sirlarini o‘rgatuvchi fanlardan biridir. Texnologiya xom ashyolarni turli xalq iste’mol buyumlariga va ishlab chiqarish vositalariga aylantirish jarayonlarini o‘rgatuvchi fandir. Texnologiyani 2 turga bo‘lish mumkin:

1-mexanik texnologiya;

2-kimyoviy texnologiya.

Mexanik texnologiya jarayonida xom ashyo tarkibida va xususiyati o‘zgarmasdan faqat uning shaklini o‘zgarishi mumkin. Masalan: yog‘ochdan mebel ishlash, metaldan turli metall buyumlari ishlash va xokozo.

Kimyoviy texnologiyada esa, moddaning shakligina emas, balki uning butun xossalari va tarkibi o‘zgarishi mumkin. shunday qilib, kimyo texnologiyasi kimyo reaksiyalari o‘tishi bilan borgan jarayonlarni o‘rganadi. Birorta xom ashyodan mahsulot olish jarayoni bir qancha bosqichlardan iborat. Ushbu bosqichlar (masalan: xom ashyoni boyitish, maydalash, ajratish, kuydirish va x.k.) texnologik operatsiyalar deb ataladi.

Texnologiyani asosiy vazifalaridan biri anna shu optimal qulay texnologik tizimlarni yaratishdan iborat. Har bir texnologik operatsiya ishlab chitqarish mobaynida aniq qulay sharoitda olib borilishi kerak (qulay temperaturada, bosimda, konsentratsiya va b.), shu qulay sharoitlarni aniqlash kimyo texnologiyaning asosiy vazifalaridan biridir.  

Bu sharoitlarni aniqlash uchun esa shu kimyoviy jarayonning nazariy asoslarini chuqur o‘rganib chiqish kerak. Kimyo texnologiyaning nazariy asoslarini ishlab chiqish kerak. Har bir texnologik operatsiyalarga lozim bo‘lgan optimal sharoit aniqlangandan so‘ng, shu operatsiyalarni o‘tkazish uchun texnika talablariga javob beradigan unumli reaktorlarni va apparatlarni tanlash kerak.

Texnologik jarayonlarni to‘g‘ri olib borish va jarayonning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari shu apparatlarni to‘g‘ri tanlashga bog‘liqdir. Shu sababli texnologiyada kimyoviy reaktorning nazariyasiga, klassifikatsiyasiga, ularning ishlash maromiga katta e’tibor beriladi.

Texnologiyaning vazifasi yuqoridagi ko‘rsatilgan vazifalar bilan cheklanib qolmay, balki yana ishlab chiqarishni tashkil qilish, ish kuchidan to‘g‘ri va xom ashyodan ratsional, kompleks foydalanish, maxsulotning va xom ashyoning sifatini uzliksiz kuzatib turish va boshqalardan ham iboratdir.

Tanlangan texnologiyaning afzalligini aniqlash uchun avvalambor uning texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlarini aniqlash kerak, buning uchun, maxsulotning tannarxini xisoblash, sarflangan kapital mablag‘lar miqdorini nazarda tutish kerak.

СКАЧАТЪ / YUKLAB OLISH
1-2-3-4-5-6-7-8 класс Учебник. Учебные пособия. Образовательная наука

1-2-3-4-5-6-7-8 класс Учебник. Учебные пособия. Педагогическая наука. Чтобы загрузить книги, щелкните ссылку для загрузки, и книга будет загружена на ваше устройство. 1 класс tarbiya  - скачать 2...

Учебники изящных искусств для 1-7 классов. Универсальный учебник по изобразительному искусству. Электронные формы учебников

Учебники изящных искусств для 1-7 классов. Универсальный учебник по изобразительному искусству. Электронные формы учебников 1-класс Tasviriy san’at учебник –  скачать 2-класс Tasviriy san’at учебник – скачать 3-класс...

Учебники права для 8-11 классов. Универсальный учебник по праву. Электронные формы учебников

Учебники права для 8-11 классов. Универсальный учебник по праву. Электронные формы учебников Чтобы загрузить книги, щелкните ссылку для загрузки, и книга будет загружена на ваше...

1-7-sinf Musiqa darsliklar. Musiqa fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari

1-7-sinf Musiqa darsliklar. Musiqa fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari Kitoblarni yuklab olish uchun  yuklab olish yozuvi ustiga bosing va kitob sizning qurilmangizga yuklanadi.  1-sinf...

1-11-sinf Nemis tili darsliklar. Nemis tili fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari

1-11-sinf Nemis tili darsliklar. Nemis tili fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari Kitoblarni yuklab olish uchun  yuklab olish yozuvi ustiga bosing va kitob sizning...

Kechirasiz, bu mumkin emas.