Домой Foydali ma'lumotlar

Foydali ma'lumotlar

Foydali testlar, variantlar, maktab darsliklari, o’quv rejalar, ish rejalar, ma’lumotlar, arboblar haqida, topishmoqlar javoblari bilan.

Konstitutsiya haqida insho rejasi

Odatda ko‘p davlatlar Konstitutsiyasi nufuzli ekspertlar, deputatlar tomonidan ishlab chiqilib, so‘ngra parlamentda qabul qilinadi. Bunday hujjatlar mutaxassis nuqtai nazaridan yuqori baholarga sazovor bo‘lsa-da, unda...

Maktab o’quvchilar uchun kuzgi va qishki ta’til vaqtlari

Maktab o'quvchilar uchun kuzgi va qishki ta'til vaqtlari. Maktab oʼquvchilari uchun I chorakning soʼnggi kuni 3 noyabrga toʼgʼri kelib, 4 noyabr kuni kuzgi taʼtilning...
Attestatsiya 2022

Attestatsiya 2022. Hamma fanlardan

Скачать аттестационные вопросы и ответы по всем дисциплинам. Нажмите «fan», чтобы загрузить. Boshlang'ich ta'lim : Oliy toifa Ikkinchi toifa Birinchi toifa Ona tili : Oliy toifa Birinchi toifa Ikkinchi toifa Rus tili milliy: Oliy toifa Birinchi...
referat

Jegalkin ko’phadi

Jegalkin ko'phadi Mantiq algebrasidagi istalgan funksiyani yagona arifmetik ko‘phad shakliga keltirish mumkin. Haqiqatan ham, biz oldingi paragraflarda istalgan funksiyani kon’yunksiya va inkor mantiqiy amallar orqali...
referat

Aniq integralning asosiy xossalari va aniq integrallarni hisoblash.

Aniq integralning asosiy xossalari va aniq integrallarni hisoblash. O’zgarmas ko’paytuvchini aniq integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin, ya‘ni A=const bo’lsa bo’ladi, bunda f(x) integrallanuvchi funksiya. Isboti....
referat

Sodda ratsional kasrlar va ularni integrallash

Sodda ratsional kasrlar va ularni integrallash. Каср рационал функциялар, тўғри ва нотўғри каср рационал функциялар, кўп ҳадни кўп ҳадга бўлиш, содда касрлар, рационал функция...

Кортeвeг дe-Фриз тeнгламасининг симмeтрия хоссалари

Suv to‘lqinlari qadimdan olimlarni qiziqtirib kelgan. Suv to‘lqinlari tabiatdagi hodisalar va kemalarning suvdagi harakati bilan bog‘liq. Shotlandiyalik olim J.Scott Rassel 1834-yilda suvda qiziqarli to‘lqinni...

Сила упругости. Закон Гука

Презентация по физике

Hodisa tushunchasi. hodisa ehtimoli. ehtimolning klassik ta’rifi

Ushbu ishHodisa tushunchasi. hodisa ehtimoli. ehtimolning klassik ta’rifi o'rganishga bag'ishlangan

Асосий органик синтез маҳсулотлари ҳақида

Асосий органик синтез маҳсулотлари хақида такдимот