Home Foydali ma'lumotlar

Foydali ma'lumotlar

Foydali testlar, variantlar, maktab darsliklari, o’quv rejalar, ish rejalar, ma’lumotlar, arboblar haqida, topishmoqlar javoblari bilan.

Attestatsiya 2022

Attestatsiya 2022. Hamma fanlardan

Скачать аттестационные вопросы и ответы по всем дисциплинам. Нажмите «fan», чтобы загрузить. Boshlang'ich ta'lim : Oliy toifa Ikkinchi toifa Birinchi toifa Ona tili : Oliy toifa Birinchi toifa Ikkinchi toifa Rus tili milliy: Oliy toifa Birinchi...
referat

Jegalkin ko’phadi

Jegalkin ko'phadi Mantiq algebrasidagi istalgan funksiyani yagona arifmetik ko‘phad shakliga keltirish mumkin. Haqiqatan ham, biz oldingi paragraflarda istalgan funksiyani kon’yunksiya va inkor mantiqiy amallar orqali...
referat

Aniq integralning asosiy xossalari va aniq integrallarni hisoblash.

Aniq integralning asosiy xossalari va aniq integrallarni hisoblash. O’zgarmas ko’paytuvchini aniq integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin, ya‘ni A=const bo’lsa bo’ladi, bunda f(x) integrallanuvchi funksiya. Isboti....
referat

Sodda ratsional kasrlar va ularni integrallash

Sodda ratsional kasrlar va ularni integrallash. Каср рационал функциялар, тўғри ва нотўғри каср рационал функциялар, кўп ҳадни кўп ҳадга бўлиш, содда касрлар, рационал функция...

Кортeвeг дe-Фриз тeнгламасининг симмeтрия хоссалари

Suv to‘lqinlari qadimdan olimlarni qiziqtirib kelgan. Suv to‘lqinlari tabiatdagi hodisalar va kemalarning suvdagi harakati bilan bog‘liq. Shotlandiyalik olim J.Scott Rassel 1834-yilda suvda qiziqarli to‘lqinni...

Сила упругости. Закон Гука

Презентация по физике

Hodisa tushunchasi. hodisa ehtimoli. ehtimolning klassik ta’rifi

Ushbu ishHodisa tushunchasi. hodisa ehtimoli. ehtimolning klassik ta’rifi o'rganishga bag'ishlangan

Асосий органик синтез маҳсулотлари ҳақида

Асосий органик синтез маҳсулотлари хақида такдимот

Спектрофотометрия

Фотометрик реакциялар. Фотометрик реакциялар орқали моддани аниқлашнинг бевосита ва билвосита усуллари. Моддалар рангининг табиати. Фотометрик анализда ишлатиладиган бирикмаларнинг ютилиш спектрлари Фотометрик реакцияларнинг кескинлиги ва уни...

Orol dengizining ekologik ahvoli

Orol xavzasi va uning atrofida sodir bо‘layotgan ekologik muammo Dunyo xamjamiyati hamda Orol atrofida yashayotgan xalqlar olimlar va mutaxassislarni tashvishga solayotgan global muammolardan biriga...

Экологик инқирозларнинг келиб чиқиш сабаблари

Ушбу тақдимотда экологик инқироз, ифлосланиш хиллари, экологик компонентларнинг экологик қиймати ёритилган.

Aудиториядан ташқари машғулотларида талабаларни мустақил ишларини ва фикрларини ривожлантириш

Билим олиш махсус малакага эга бўлиш талабалар дунёқарашини шакллантиришда: Аудиторияда ўтиладиган дарслардан ташқари улар томонидан бажариладиган мустақил ишлар хам катта ўрин эгаллайди.

олимпиадные вопросы

Вопросы олимпиады по ЭкономикеIqtisod fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по экономике. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-iqtisod-yozma скачать 9-iqtisod-test скачать iqtisodiy-bilim-asoslari скачать Iqtisod fanidan olimpiada...

Вопросы олимпиады по ГеографияGeografiya fanidan olimpiada savollari

  Вопросы олимпиады по географии. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать».   9-geografiya-yozma скачать   9-geografiya-test скачать   9-10-11-geografiya скачать   10-geog-test-uzbek-rus-40-talik-скачать   10-geografiya-yozma скачать   Geografiya fanidan...

Вопросы олимпиады по биологииBiologiya fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по биологии. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-biologiya-test скачать 9-sinf-biologiya-yozma скачать 9-sinf-biologiya-yozma скачать 9-10-11-sinf-olimpiada biologiya скачать 9-biologiya-yozma...

Вопросы олимпиады по химииKimyo fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по химии. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-kimyo-test скачать 9-kimyo-yozma скачать kimyo-olimpiyada-savollari-9-klas скачать 1-kimyo скачать 11-laborat скачать 11-kimyo-test...

Вопросы олимпиады по правуHuquq fanidan olimpiada savollari

Олимпиада по вопросам права. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-10-11-huquq скачать 11-huquq-yozma скачать 11-huquq-test скачать 10-huquq-yozma скачать 10-huquq-test_ скачать 9-huquq-yozma...

Вопросы олимпиады по историиTarix fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по истории. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». tarix-mavzu скачать tarix olimpiada скачать 11-tarix-test-uzbekrus скачать 11-tarix-ezma скачать 10-sinf-tarix-yozma...

Вопросы олимпиады по английскому языкуIngliz tili fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады на английском языке. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-10-11-ingliz-tili скачать 11-ingliz-yozma скачать 10-yozma скачать 10-test-ingliz-10 скачать 9-sinf-ingliz-tili-yozma...

Вопросы олимпиады по родной язык и литератураOna tili adabiyot fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по родному языку и литературе. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-10-11-ona-tili-va-adabiyot скачать 9-sinf-insho скачать 9-sinf-ona-tili-va-adabiyot-test...

Вопросы олимпиады по физикеFizika fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по физике. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». 9-fizika-yozma скачать 9-fizika-test скачать 10-laboratoriya-ishi скачать 10-fizika-yozma скачать 10-fizika-test скачать 11-laboratorija-ishi...

Вопросы олимпиады по математикеMatematika fanidan olimpiada savollari

Вопросы олимпиады по математике. Чтобы загрузить вопросы об Олимпийских играх, щелкните один раз нужный файл или нажмите кнопку «скачать». Matematika 9 sinf olimpiada savollari скачать 10-matemematika-test...