Домой Презентаций

Презентаций

Talabalar o’qituvchilar hamda o’quvchilar uchun taqdimotlar. Slaydlarni yuklab oling va undan foydalaning. Taqdimotlar.

Ushbu bo’limda siz Adabiyot, Algebra, Anatomiya, Arxitektura, Astronomiya, Biologiya, Biotexnologiya, Botanika. CHQBT, Dinshunoslik asoslari, Ekologiya, Energetika, Falsafa,Fizika, Fransuz tili,Geodeziya,Geografiya, Geologiya,Geometriya,Huquqshunoslik. Informatika va AT,Ingliz tili,Iqtisodiyot, Issiqlik texnikasi, Jismoniy tarbiya.

Kimyo,Konchilik ishi, Madaniyatshunoslik, Maktabgacha va boshlang’ich ta’lim, Manaviyat asoslari, Mashinasozlik,Materialshunoslik. Mehnat, Metrologiya, Mexanika, Milliy istiqlol g’oyasi, Musiqa,Nemis tili,O’qish,Odam va uning salomatligi, Odobnoma,Oziq-ovqat texnologiyasi,Pedagogika,Prezident asarlari, Psixologiya,Psixologiya,Qishloq va o’rmon xo’jaligi,Radiotexnika, Rus tili va adabiyoti, San’at, Siyosatshunoslik.

Sotsiologiya,Suv xo’jaligi, Tabiatshunoslik, Tarix, Tasviriy san’at, Texnika va texnologiya, Tibbiyot, Tilshunoslik, To’qimachilik, Transport, Valeologiya, Xayot faoliyati xavfsizligi,Zoologiya fanlardan taqdimotlarni yuklab olishingiz mumkin.

Ориентирлаш бурчаклари ва уларнинг географик аҳамияти

Ушбу тақдимотда ориентирлаш бурчаги, азимут, дирекцион бурчак, румб, бурчаклар орасидаги муносабат, магнит стрелкасининг оғиш бурчаги ёритилиб берилган.

Тупроқнинг агрофизикавий хусусиятлари ва уларнинг деҳқончиликдаги аҳамияти

Капилляр ғоваклик ўсимликни сув билан, нокапилляр ғоваклик асосан хаво билан таъминлайди. Тупроқ қатламининг тузилиши муҳим унумдорлик кўрсаткичи ҳисобланади. Ғовакликлар ҳажмининг нисбати унинг сув ўтказувчанлигига,...

Тупроқнинг ҳаво ва иссиқлик мароми, уларни бошқариш

Тупроқда СО2 1 фоизга етиши мақбул эмас.

Тупроқнинг озуқа мароми

Ўсимликларни озуқа маромини режалаштириш тўғрисида.

Ўсимликларни сувга талаби, транспирация

Ўсимликларни сувга талаби, транспирация

Алмашлаб экиш

Ўтган мавзуда баён этилгандек тупроқнинг сунъий унумдорлиги инсон томонидан вужудга келтирилади, яъни чиринди агротехникавий усуллар билан ёхуд алмашлаб экиш орқали кўпайтирилади.

Бегона ўтларнинг биологиёвий хусусиятлари, кўпайиши, тарқалиши

Бегона ўтларнинг биологиёвий хусусиятлари, кўпайиши, тарқалиши ҳақида

Тупроқни сув мароми. тупроқ сувлари ва сув хоссалари

Тупроқни сув мароми. тупроқ сувлари ва сув хоссалари ҳақида.

Jerdin ishki du`zilisi

Jobası: • Jerdin’ du’zilisi ha’m massası • Jerdin’ ishki du’zilisi • a) mantiya • b) yadro • v) jer ishindegi tıg’ızlıq

The Republic of Uzbekistan and the United Kingdom of Great Britain

Uzbekistan officially the Republic of Uzbekistan is a Central Asia. It is a unitary, constitutional, presidential republic, comprising 12 provinces, 1 autonomous republic, and...