1-11 sinflar uchun sinf soati ish rejasi 2023-2024 o’quv yili uchun

Оглавление/Munadarija

1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 sinflar uchun 2023-2024 yilga mo’ljallangan sinf soati ish rejasi. Sinf soati ish rejasini yuklab oling va undan foydalaning.

Sinf soati ish rejasi

1-sinf soati 2023-2024
2-sinf soati 2023-2024
3-sinf soati 2023-2024
4-sinf soati 2023-2024
5-sinf soati 2023-2024
6-sinf soati 2023-2024 
7-sinf soati 2023-2024
9-sinf soati 2023-2024 
10-sinf soati 2023-2024 
11-sinf soati 2023-2024 

Tarbiyaviy soat ish rejasi>>

manba