2023 yil Tarbiya fanidan 1-2-3 sinf yillik ish reja

Tarbiya fanidan ham o’zbekcha ham rus tilida 1-2-3 sinf yillik ish reja. Ish rejalar 2023-2024 yil uchun mo’ljallangan.

Tarbiya fanidan yillik ish reja uzb

  1. Tarbiya_3-sinf
  2. Tarbiya 2-SINF
  3. Tarbiya 1-SINF

Tarbiya fanidan yillik ish reja rus

Barcha fanlardan ish rejalar to’plami >>

manba