Informatika fanidan attestatsiya savollari 3

Оглавление/Munadarija

O’z bilimingizni tekshiring. Ushbu sahifada informatika fanidan online attestatsiya savollari 3 berilgan. Ushbu savollarni javoblarini belgilab o’z bilimingizni tekshiring va  attestatsiyaga tayyorgarlik ko’ring.

195
Создан на

Informatika fanidan atestatsiya savollari 3

Informatika fanidan online attestatsiya savollari.

1 / 10

MS Excel. F4= 0 va G4= -5 bo‘lsin. Xatolikka olib keladigan formulani aniqlang.

2 / 10

MS Excel. Agar A2= -7 va B2= 3 bo‘lsa, u holda quyidagi formulaning qiymatini aniqlang: =СУММ(A2*ЗНАК(B2); ОСТАТ(A2;B2); МАКС(A2;B2))

3 / 10

 MS Excel. F3= -5 va G3= 0 bo‘lsin. Xatolikka olib keladigan formulani aniqlang.

4 / 10

Agar A=YOLG‘ON, B=ROST, C=ROST, D=ROST va E=YOLG‘ON bo‘lsa, u holda B AND NOT A OR E OR C AND NOT D mantiqiy ifodaning qiymatini aniqlang.

5 / 10

Quyida har biriga harf mos qo‘yilgan mulohazalar berilgan. To‘g‘ri mulohazalarga mos harflar guruhini aniqlang. A = “Abu Ali ibn Sino mantiq ilmini bilishning ilmiy metodi sifatida talqin etadi”, B = “Muhammad Al-Farobiy o‘zining bir necha asarlarini bilish jarayoniga bag‘ishlagan”, C = “Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o‘n asosli pozitsiyali sanoq sistemasi asoschisi hisoblanadi”.

6 / 10

Agar A=YOLG‘ON, B=ROST, C=ROST, D=ROST va E=YOLG‘ON bo‘lsa, u holda E AND ((B AND NOT A) OR C NOT AND D) mantiqiy ifodaning qiymatini aniqlang.

7 / 10

MS Excel. F5= -5 va G5= 5 bo‘lsin. Xatolikka olib keladigan formulani aniqlang.

8 / 10

 MS Excel. Agar A1= -5 va B1= 7 bo‘lsa, u holda quyidagi formulaning qiymatini aniqlang: =СРЗНАЧ(ЗНАК(A1); ЦЕЛОЕ(B1/A1); КОРЕНЬ(ABS(A1*B1-1)))

9 / 10

Agar A=YOLG‘ON, B=ROST, C=ROST, D=YOLG‘ON va E=YOLG‘ON bo‘lsa, u holda (B AND (NOT A OR C) AND NOT D) OR E mantiqiy ifodaning qiymatini aniqlang.

10 / 10

Quyida har biriga harf mos qo‘yilgan mulohazalar berilgan. To‘g‘ri mulohazalarga mos harflar guruhini aniqlang. A = “Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon –mantiq ilmining turli muammolariga doir bir qator asarlar muallifi”, B = “Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon o‘zining bir necha asarlarini bilish jarayoniga bag‘ishlagan”, C = “Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy – arifmetika va algebra muammolariga doir bir qator asarlar muallifi”.

Ваша оценка

0%

Agar sizga Attestatsiya savollarining elektron shakli (word,pdf) kerak bo’lsa, unda ushbu sahifaga o’ting : o’tish >>

Рубрика: