Aptis testining test formatini bilasizmi ?

Aptis testining formati haqida ma’lumotlar.

aptist testining formati

Listening bo’limi.

Ushbu bo’limi eshitilgan audiomatnlarning asosiy mazmunini va detallarini tushunish ko‘nikmalarini tekshiradi.

Reading bo‘limi.

Har xil janrlardagi autentik matnlarning asosiy mazmunini va detallarini tushunish ko‘nikmalarini tekshiradi.

Aptist testi haqida to’liq ma’lumotlar

Writing bo’limi haqida

Writing bo’limida berilgan vaziyat yoki mavzu asosida yaxlit matn tuza olish ko‘nikmalarini tekshiradi.

Speaking bo’limi

Speaking bo’limida esa savollarga javob bera olish, og‘zaki taqdimot qila olish, muammoga nisbatan o‘z fikrini bildirib asoslab bera olish ko‘nikmalarini tekshiradi.

Grammar bo’limi

Grammar bo’limida leksik va grammatik birliklarni kontekstda to‘g‘ri qo‘llay olish ko‘nikmalarini tekshiradi.

Test sinovlari savollari Britaniya Kengashi tomonidan tuziladi.

Aptis testi namunalari

Til bilish darajasi “C” bo‘lgan, test sinovlari talablarini bajargan va sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tgan o‘qituvchilarga ma’lumotnoma beriladi.

Berilgan ma’lumotnoma 2 yil davomida amal qiladi.

Aptis testining formatiga Beriladigan vaqt

Aptis testining formati to’liq o’tishi soat 52 minutni tashkil qiladi.

Test sinovlarida ishtirok etish uchun arizalar, jadvalda ko‘rsatilgan sanadan bir oy oldin qabul qilinadi.

Arizalarni my.dtm.uz saytidan yuborasiz.

Introduction to Aptis for Teachers

In this webinar we will discuss the Aptis for Teachers test, will talk about the advantages it provides for English language teachers in Uzbekistan and share useful preparation resources. This webinar is organised in cooperation with our partners Mentor Hub and State Testing Centre.

The content:

 1. 00:00 Introduction
 2. 07:11 Agenda of the webinar
 3. 08:48 What is Aptis?
 4. 11:00 Aptis components
 5. 12:15 Aptis report form
 6. 13:43 Aptis for Teachers
 7. 16:08 Aptis scores mapped to CEFR
 8. 18:06 Listening section & tips
 9. 25:57 Speaking section & tips
 10. 36:01 Reading section & tips
 11. 39:48 Writing section & tips
 12. 47:48 Preparation resources, demo test and results
 13. 53:08 Registration process
 14. 56:38 Q/A session

Manba