Multilevel baholash mezoni

Chet tili multilevel test tizimining baholash mezoni uchun rasm taqdim etamiz. Ushbu rasmda barchasi tushunarli qilib joylashtirilgan.

Multilevel baholash mezoni

Chet tili multilevel testlar

Cefr multilevel bo’limlari