Oʼzbekistonda hududlar kesimida maktab qachondan boshlanadi?

Oʼzbekistonda hududlar kesimida maktab qachondan boshlanishi aniq bo’ldi.

• Toshkent – ​​18-yanvar;
• Samarqand – 18-yanvar;
• Buxoro – 11-yanvar;
• Fargʼona – 16-yanvar;
• Аndijon – 11-yanvar;
• Navoiy – 18-yanvar;
• Namangan – 18-yanvar;
• Xorazm – 11-yanvar;
• Qashqadaryo – 18-yanvar;
• Surxondaryo – 18-yanvar;
• Sirdaryo – 18-yanvar;
• Jizzax – 18-yanvar;
• Qoraqalpogʼiston – 18-yanvar.

manba