Kundalik.com administrator yo’riqnomasi

Руководство администратора Kundalik.com.

В данном пособии описана деятельность сотрудника с правом «Администратора» в профиле общеобразовательного учреждения в следующих разделах:

Блок «Настройки»;

Справочный блок;

Блок «Классы»;

Блок людей;

Модуль «Расписание уроков»;

Модуль журналов.

Администратор йўриқномаси.pdf (1 МБ)

Платите на Kundalik.com >> 

Другие руководства на Kundalik.com >>

на kundalik.com отсюда переход>>Kundalik.com administrator yo’riqnomasi.

Ushbu qo‘llanmada «Administrator» huquqiga ega bo‘lgan xodimning umumiy ta’lim tashkiloti profilidagi faoliyati quyidagi bo‘limlarda tavsiflanadi:

«Sozlamalar» bloki;
«Ma’lumotnomalar» bloki;
«Sinflar» bloki;
«Odamlar» bloki;
«Dars jadvali» moduli;
«Jurnallar» moduli.

Администратор йўриқномаси.pdf (1 МБ)

Платите на Kundalik.com >> 

Другие руководства на Kundalik.com >>

на kundalik.com отсюда переход>>