Kundalik.com parolni o’zgartirish. Kundalik com ga kirish

Login parol berilgandan so’ng parolni o’zgartirish kerak albatta. Aks holda boshqa o’qituvchilar tizimga kirishlari mumkin.

Parolni tiklash

Parol — bu shaxsni yoki huquqlarni tasdiqlash uchun yaratilgan maxfiy so‘z yoki belgilar to‘plami. Parol ma’lumotni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun foydalaniladi.

Parolda quyidagi belgilar mavjud bo‘lishi mumkin:

kichik lotin harflari;
lotin bosh harflari;
raqamlar;
maxsus belgilar: «!», «@», «#», «$», «%», «^», «&», «*», «(», «)», «_», «+», «?», «|».
Foydalanuvchining tizimdagi roliga qarab, parolga muayyan talablar o‘rnatilgan.

Xodimlarga:

kamida 8 ta belgidan iborat;
kamida 1 ta raqamni o‘z ichiga oladi;
kamida bitta kichik harfdan iborat;
kamida bitta bosh harfdan iborat;
kamida 1 ta maxsus belgi mavjud;
parolning maksimal uzunligi — 30 ta belgi;
parol login bilan mos kelmasligi kerak.

Ota-onalar va o‘quvchilar uchun:

kamida 6 ta belgidan iborat;
raqamlar yoki lotin harflarini o‘z ichiga oladi;
parolning maksimal uzunligi — 30 ta belgi;
parol login bilan mos kelmasligi kerak.
Tizimdagi parollar uchta qiyin darajaga bo‘lingan:

Ishonchsiz — faqat bitta registrning harflari yoki faqat raqamlar mavjud.

Kundalik com Xodimlar uchun login va parolni tiklash tartibi

kundalik.com parolni tiklash