Ilk o’rta asrlarda Ustrushona

Ilk o’rta asrlarda Ustrushona. Mazkur nomzodlik ishi shimoli g`arbiy Ustrushonaning Sangzor daryosi quyi oqimnida joylashgan Jizzax vohasi arxealogiya yodgorliklarida o`tkazilgan qazuv-tadqiqotlarning dastlabki natijalari ilmiy xulosalari deb ifodalamoq lozim.

Mazkur ish qadimgi Ustrushona davlatiga tegishli moddiy- madaniytarixni o`rganilmagan qismidagi bo`shliqni yangi, ilk bor elov qilinayotgan ashyoviy ma`lumotlar nbilan to`ldiradi.