Bozor iqtisodiyotiga o`tishning o`zbek mo`delini qaror topdirish

O’zbekistonda qabul qilingan, <<o’zbek modeli>> deb nom olgan, ijtimoiy yo’naltirgan erkin bozor iqtisodiyotiga o’tishning iqtisodni mafkuradan xoli etish, uning siyosatdan ustunligini ta’minlash, davlatning bosh islohatchi vazifasini bajarishi, qonun ustuvorligiga erishish, kuchli ijtimoiy siyosat yurutish, islohatlarni bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirish kabi mashhur besh tamoyilga asoslangan o’ziga xos yo’li – bularning barchasi, ayniqsa 2008-yilda boshlangan va hanuz davom etayotgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida o’zining nechog’lik to’g’ri ekanligini isbotladi.

СКАЧАТЪ / YUKLAB OLISH
1-2-3-4-5-6-7-8 класс Учебник. Учебные пособия. Образовательная наука

1-2-3-4-5-6-7-8 класс Учебник. Учебные пособия. Педагогическая наука. Чтобы загрузить книги, щелкните ссылку для загрузки, и книга будет загружена на ваше устройство. 1 класс tarbiya  - скачать 2...

Учебники изящных искусств для 1-7 классов. Универсальный учебник по изобразительному искусству. Электронные формы учебников

Учебники изящных искусств для 1-7 классов. Универсальный учебник по изобразительному искусству. Электронные формы учебников 1-класс Tasviriy san’at учебник –  скачать 2-класс Tasviriy san’at учебник – скачать 3-класс...

Учебники права для 8-11 классов. Универсальный учебник по праву. Электронные формы учебников

Учебники права для 8-11 классов. Универсальный учебник по праву. Электронные формы учебников Чтобы загрузить книги, щелкните ссылку для загрузки, и книга будет загружена на ваше...

1-7-sinf Musiqa darsliklar. Musiqa fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari

1-7-sinf Musiqa darsliklar. Musiqa fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari Kitoblarni yuklab olish uchun  yuklab olish yozuvi ustiga bosing va kitob sizning qurilmangizga yuklanadi.  1-sinf...

1-11-sinf Nemis tili darsliklar. Nemis tili fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari

1-11-sinf Nemis tili darsliklar. Nemis tili fanidan barcha sinf darslik. Darsliklarning elektron shakllari Kitoblarni yuklab olish uchun  yuklab olish yozuvi ustiga bosing va kitob sizning...

Kechirasiz, bu mumkin emas.