Farg’ona viloyatida aholiga transport xizmat ko’rsatish

Mazkur tadqiqot ishining ob’ekti sifatida Farg’ona viloyati transport tizimi tanlangan. Uning predmeti esa mintaqa transporti xizmati ko’rsatish tizimlarining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari o’rganish xizmat qiladi

Kechirasiz, bu mumkin emas.