Jer huquqinda juwapkershilik

Бул презентацияда жер ҳуқықы тийкарында жуўапкершилик түрлери ҳəм тəртиби сəўлелендирилген.