Jerdin ishki du`zilisi

Jobası: • Jerdin’ du’zilisi ha’m massası • Jerdin’ ishki du’zilisi • a) mantiya • b) yadro • v) jer ishindegi tıg’ızlıq

Kechirasiz, bu mumkin emas.