Kasb-hunar kollejlari dars jarayonlarida innovatsion ta’lim texnalogiyalaridan samarali foydalanish

Ta’lim tizimida innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy- uslubiy asoslari. Оltinko’l iqtisodiyot kollejida innovatsion ta’lim texnalogiyalarini dars jarayonida tashkil etilganlik xolati taxlili. Kasb-hunar kollejlarida innovatsion ta’lim texnalogiyalaridan foydalanishni takomillashtirish.