Yunon polislarining tashkil topishi

M.A. IV asrning so‘ngi choragida yunon-makedonlar tomonidan Ahamoniylar Eroni davlatining bosib olinishidan yunon tarixining uchinchi so‘nggi bosqichi boshlanadi.