1918-1939-yillarda Yugoslaviya

1918-1939-yillarda Yugoslaviya. Ushbu mavzu yuzasidan 1918-1939-yillarda Yugoslaviya siyosiy ahvoli,urushdan keying iqtisodiy inqirozi,siyosiy inqiroz yillaridan kelib chiqib vaziyatni o’rganish