Aminokislotalar biosintezi texnologiyasi

Aminokislotalar biosintezi texnologiyasi. Kurs ishida Aminokislotalar biosintezi texnologiyasi mavzusi o’rganilgan