Biologiya va inson hayotiy bo`limi

Biologiya. Yer sharida uchraydigan barcha o`simlik turlari hech vaqt yakka (boshqa tirik organizmlardan ajralgan) holda hayot kechira olmaydi. Muayyan bir yerning o`zida bir necha o`simlik turlari birgalikda o`sayotganini ko`rish mumkin.