Buxoro xonligi ning tashqi savdo-iqtisodiy aloqalari

Buxoro xonligi ning tashqi savdo-iqtisodiy aloqalari. Ushbu kurs ishida XVI-XVII asrlarda Buxoro xonligining tashqi savdo va diplomatik aloqalari XVIII asrda Buxoro xonligining tashqi savdo va diplomatik aloqalari. XIX asrda Buxoro xonligining qo’shni davlatlar bilan savdo va diplomatik munosabatlari haqida so’z yuritilgan