Buyuk ipak yo’li — shakillanish, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon

Buyuk ipak yo’li — shakillanish, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon.Ushbu kurs ishida Eng qadimgi yo’llar. Buyuk ipak yo’lining paydo bo’lishi va rivojlanishi. Amir Temur va temuriylar davrida Buyuk ipak yo’li shuhratining yanada ortishi.

XVI asrdan boshiab Buyuk ipak yo’li ahamiyatining pasayishi, uning sababhui Hozirgi davrda Buyuk ipak yo’li an’analarini tiklash va rivojlanlinsh borasidagi xalqaro hamkorlik harakatida O’zbekisionning ishtiroki. haqida so’z yuritilgan