Chexoslavakiya XX asrning birinchi yarmida

Chexoslavakiya XX asrning birinchi yarmida . Chexoslavakiya XX asrning birinchi yarmidagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ahvolini keng yoritish asosiy maqsad qilib belgilandi.