Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi. Ushbu kurs ishida «Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi» mavzusi o’rganilgan