Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi

Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi. Ushbu kurs ishida «Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi» mavzusi o’rganilgan