Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi

Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi. Ushbu kurs ishida “Endokrin bezlar funktsiyalarini neyroendokrinli (gipotalamik) boshqarilishi” mavzusi o’rganilgan